Social

A avut loc deschiderea ofertelor în cadrul licitației publice internaționale privind executarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova


Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, a desfășurat vineri, 15 mai 2020, deschiderea ofertelor în cadrul licitației internaționale privind contractarea lucrărilor de construcție pentru sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru" din orașul Leova.Procedura de deschidere a ofertelor, depuse la sediul ADR Sud până la ora 10.00, a fost filmată și transmisă în regim on-line, în timp real. Astfel, din 15 companii care au solicitat documentația de licitație, au depus ofertele doar 2 agenți economici.Licitația publică a fost una de tip deschis și s-a desfășurat conform prevederilor Regulamentului GIZ în domeniul Achizițiilor Publice.În cele ce urmează, comisia de evaluare va evalua fiecare ofertă în parte și va selecta ofertantul a cărui ofertă a fost determinată să fie în concordanță cu criteriile administrative, economice și tehnice și cer a oferit cel mai mic preț..Procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice va respecta regulile stabilite în prezentul Regulament (GIZ PRAG) elaborat în baza prevederilor Ghidului practic PRAG al UE pentru contractele de servicii și contractele de lucrări. Respectarea acestor reguli asigură alegerea obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a contractanților cu oferte competitive la cel mai bun raport preț-calitate sau cel mai bun preț, respectând, totodată, eficiența utilizării fondurilor publice.
Precizăm că licitația internațională privind contractarea lucrărilor de construcție pentru sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Constantin Spătaru din orașul Leova a fost lansată în data de 30 martie 2020.Proiectul Sporirea eficiențe energetice a Liceului teoretic Constantin Spătaru din orașul Leova este finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", care este implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).